Andana Central s’ha acolleix llei 15/1999 del 13 Desembre sobre Protecció de Dades. La manipulació o no dir procedència fotografies pròpies d’Andana Central serà un fet constitutiu d’accions legals d’Andana Central.