Andana Central s’ha acolleix llei 15/1999 del 13 Desembre sobre Proteccio de Dades. La manipulacio o no dir procedencia fotografies propies d’ Andana Central sera un fet constitutiu d’accions legals d’ Andana Central.