Metro al barris

Dia 22 de Setembre organitzat per TMB EDUCA i Andana Central visita al Centre de Control de TMB a La Sagrera. Participant entitats veïnals, històriques i polítiques de Sant Andreu, Horta i Nou Barris. Estratègia Andana Central acostat Metro al barris.